Posts tagged "wet van de traagheid"

100% conversie: de ingevulde standaard keuze

September 28th, 2017 Posted by Informatie, Strategisch 0 thoughts on “100% conversie: de ingevulde standaard keuze”

In 1998 heeft elke volwassene in Nederland een brief gekregen met de vraag of ze orgaandonor willen zijn. Je moest een keuze maken omdat er geen standaard keuze ingevuld was. Slechts 54% koos Ja, en 34% koos optie Nee. Terwijl er maar een belabberde respons van 37% van de geadresseerden was.

In Oostenrijk is bijna 100% van de bevolking orgaandonor door de ingevulde standaard keuze.

Het verschil zit in de methode van het bieden van een keuze. De ingevulde keuze zou hierbij de optie moeten zijn die standaard wordt gebruikt. Mensen zijn geneigd om de standaard optie te  selecteren. Dit komt voort uit het gevoel, de huidige situatie is goed, dus waarom zou je dit wijzigen?

Je zit in principe vastgebakken in de vertekening van de huidige situatie, ofwel de eerste wet van Newton: de traagheidswet.

Wet der traagheid van Galileo

Traagheid, ook inertie genoemd, is in de natuurkunde het verschijnsel dat een voorwerp in zijn bewegingstoestand wil volharden

In het onderzoek in de USA naar orgaandonaties hebben Johnson en Goldstein in 2003 ontdekt dat, uit data van een onderzoek uit 1993, 85% van de ondervraagden voor orgaandonatie was (niet perse zelf donor). Aan de andere kant stierven ongeveer 45000 in 1995 omdat maar 28% van de volwassenen orgaandonor was.

standaard keuze

In hun verdere onderzoek in 7 andere Europese landen, ontdekten ze dat, wanneer mensen standaard keuze hadden om wel donor te zijn en ze bewust moesten kiezen om geen donor te zijn, 98% van de mensen orgaandonor bleef. In vier landen waar mensen zelf de keuze moeten maken om wel of geen donor te worden, is slechts 15% donor geworden.

Afwijken van de standaard keuze bij de autoverzekering

In een veldexperiment in 1995 door Johnson laat een soortelijk beeld zien. De mensen werd de mogelijkheid gegeven om geld te besparen (directe motivatie) door in hun autoverzekering de voorwaarden aan te passen, zodat ze geen recht hadden op dagvaarding bij een ongeluk. 75% koos voor de besparing.

De tegenhanger, om meer te betalen voor het toevoegen dat recht in de polis, heeft maar 20% voor gekozen.

Je zit dit principe vaak terugkomen op webshops waar bij je bij de bestelling de standaard keuze hebt om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

   

© Copyright Visitor First 2020.
Visitor First - Next level marketing.
All rights reserved.

Contact Us

[email protected]
Moermanskweg 2 -18
9723HM, Groningen
The Netherlands
+31 06-34083814

Our Company