Posts in Bericht

kalme toon

ZEG HET OP EEN KALME TOON!!!!!!!!!!

October 2nd, 2017 Posted by Bericht, Tactisch 0 thoughts on “ZEG HET OP EEN KALME TOON!!!!!!!!!!”

Je kunt schreeuwen en onrust brengen in je bericht, advertentie of commercial. Daar trek je waarschijnlijk wel de aandacht mee. Maar breng je daar ook je boodschap goed mee?
Het gebruik van een kalme toon in je bericht, kun je op gedrukte advertenties voor elkaar krijgen door het gebruik van aandachttrekkende elementen, zoals uitroeptekens en hoofdletters te reduceren!!!!. Alles in HOOFDLETTERS, de hele tekst dik gedrukt, of een absurd afwijkend groot lettertype, zijn allemaal uit den boze.
In advertenties met geluid moet je voorkomen dat je harde muziek, grote variaties in tonen, snelle spraak of teveel afwisselende scenes hebt. Ook gebruik je naast de kenmerken, ook bijpassende kalme toon in je tekst.

Schreeuwen leid af van de boodschap.

Daarom moet je dit niet gebruiken voor voor hoog-betrokken producten met sterke argumenten. Dit is niet wetenschappelijk bewezen, maar volgen Armstrong in 2010 vooral gebaseerd op ervaring.
Schreeuwen kan ook invloed hebben in het overtuigingsproces en de tegenargumenten van de klant vertroebelen, waardoor verkeerde keuzes worden gemaakt. Je trekt wel de aandacht, maar waarschijnlijk niet de aandacht van de doelgroep. Ook kun je je imago schaden, het kwaliteitsbeeld van je merk verlagen, of van het advertentiekanaal. Zo blokkeert Google Adwords het gebruik van alleen hoofdletters en uitroeptekens in titels.

kalme toon

Hoe sterk is de kalme toon?

In een labexperiment door Gelinas-Chebat en Chebat in 1996, kregen de onderzochte personen een kalme toon of een intense toon te horen bij een advertentie. Sommige kregen een hogebetrokkenheidsproduct, een studentenlening. Anderen kregen een laag betrokken product geadverteerd, het gebruik van een pin-automaat. Bij een hogebetrokkenheidsproduct met een kalme toon kregen ze een positievere houding over het product.

 

Fotografie in advertenties, is het noodzaak of kunstig?

September 26th, 2017 Posted by Bericht, Tactisch 0 thoughts on “Fotografie in advertenties, is het noodzaak of kunstig?”

Als tekenaar of cartoonist wil je niets liever dat je gevraagd wordt om voor een advertentie te tekenen. Maar is dat waardevol? De creativiteit is optimaal, de fantasie kan perfect gestuurd worden. Maar is dit de beste manier om je product te adverteren of is fotografie in advertenties noodzakelijk?

Een tekening kan snel afleiden. Perspectieven zijn soms onjuist en je krijgt een verkeerd beeld voorgeschoteld. Je krijgt een advertentie te zien met twee producten, bijvoorbeeld twee verschillende stoelen. Deze zijn getekend en naast elkaar gezet. De ene stoel is een bureaustoel, de andere een fauteuil. In de advertentie zijn ze naast elkaar getekend, maar hoe groot is de bureaustoel t.o.v. van de fauteuil? Ondanks dat je hersenen zeggen dat de ene groter is als de andere, blijkt uit de tekst dat ze even groot zijn. Je bent gefopt door de afbeelding.

Uiteraard kun je met foto’s een soortgelijke afleiding van je hersenen creëren, zoals vervormen, verdraaien, bewerken, of in totaal verschillende contexten plaatsen. Maar toch krijg je met een foto een beter beeld, omdat je hersenen het product in een situatie kunnen plaatsen.

Fotografie in advertentie, laat je echt ongedierte zien?

Toch kun je soms beter gebruik maken van animaties of tekeningen. Bijvoorbeeld een ongediertebestrijder doet er goed aan om een animatie de gebruiken voor de dieren die ze verwijderen, omdat mensen vaak schrikken van het zien van filmpjes van ongedierte.

 

Ook kun je met tekeningen en illustraties soms dingen laten zien die met fotografie onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld een doorsnede van een product, om de binnenkant te tonen. Of producten die op microniveau werken zoals scheermesjes, waarbij je de werking wilt laten zien.

De historie van fotografie in advertenties

Het gebruik van fotografie is al van lange tijd. De eerste advertentie met een foto is terug te leiden tot een advertentie voor vastgoed in Parijs, in 1854. (De uitvinding van de fotografie was officieel aangekondigd in 1839 in Parijs en Londen.) Al heeft het nog wel even geduurd tot 1950 dat de fotografie in de advertentiemarkt normaal was. Eerst vooral uit kostenoogpunt, maar ook door technische beperkingen.

fotografie in advertentiesPollay heeft in 1985 een onderzoek gedaan naar het gebruik in de eerste 80 jaar van de 20e eeuw. In het begin was er maar 18% gebruik van fotografie in advertenties, tot in de jaren 80 waarbij wel 82% van de advertenties een foto bevatte. Een deel van de waarde van de foto zit er in dat mensen meer geloven dat het een betere afspiegeling van de werkelijkheid is.

In zeven studies worden advertenties met foto’s vergeleken met getekende advertenties. In vijf onderzoeken bleken de mensen meer aandacht te geven aan diegene met het gebruik van fotografie in advertenties. De andere twee liepen gelijk op. (Finn 1988)

Een ander onderzoek, van Diamond in 1968, heeft in 1070 advertenties in Life magazine ontdekt dat foto’s een hogere lezer score kregen dan de tekeningen.

Ook in Japan is hier naar gekeken door Yamanka in 1962. Het analyseren van 376 advertenties in een Japanse krant gaven een vergelijkbaar resultaat in de hogere lezer score.

In productkeuze is ook een onderzoek gedaan door Lohse en Rosen in 2001. Een onderzoeksgroep kreeg gebruik van fotografie in advertenties te zien in de Gouden Gids. De advertenties waren allemaal een kwart van de pagina en waren ingedeeld in de categorieën: computers, foto’s afdrukken en restaurants. Degene die een advertentie met een foto te zien kregen gaven hogere cijfers aan de geloofwaardigheid van de advertentie en de productkwaliteit dan degene met een tekening. De resultaten waren voor alle drie productgroepen gelijk.
Dus werd in een tweede experiment het aantal respondenten verhoogd naar 384 en het aantal productgroepen werd verhoogd naar 8.

Het resultaat was dat de mensen die een advertentie met foto kregen, meer geneigd waren tot het kiezen van het product

Actieve of passieve teksten gebruiken?

September 18th, 2017 Posted by Bericht, Tactisch 0 thoughts on “Actieve of passieve teksten gebruiken?”

Het gebruik van actieve stemmen werkt beter dan passief, tenzij het onderwerp in de zin hier duidelijk genoeg over is.

actieve of passieve teksten

Het is bijna té gewoon dat er actief in advertenties worden gesproken. Wat zouden we moeten met een passief woordgebruik? Maar toch zijn er af en toe advertenties waarin dit wel word gebruikt, zoals in een commercial van Ariël 3-in-1 pods.

Vaak zijn passieve teksten iets minder precies op het doelgericht. Bijvoorbeeld: onderzoek naar het merk heeft uitgewezen dat de resultaten positief waren. Dan kun je beter een actieve stijl gebruiken: Visitor First heeft positieve resultaten uit het onderzoek gehaald.

Zoals je in bovenstaand voorbeeld ziet, is de actieve vorm ook korter door gebruik van minder woorden. Ook loopt het lekkerder bij uitspreken (en dus ook bij lezen).

Het voorbeeld van Antin in 1993.

Passief: A larger size and great taste are two benefits Pepto-Bismol offers.

Actief: Pepto-Bismol comes in a larger size and tastes great.

Het valt ook op dat het onderwerp van de zin ook naar voren is geplaatst in beide voorbeelden.

De voordelen van actieve teksten

De actieve versie kan ook meer empathie ten opzichte van het onderwerp opbrengen. Dus voor het merk of het product is het dan van belang om deze sterk neer te zetten. Je kunt passieve tekst natuurlijk nog wel gebruiken om een actieve tekst te verduidelijken.

In 1988 hebben Anderson en Davison de conclusie kunnen trekken dat wanneer een passieve tekst wordt aangekondigd in de voorafgaande tekst, de passieve tekst minder tijd kost om te lezen en beter wordt begrepen dan de actieve tekst.

In een lab-onderzoek hebben ze fictieve producten aan de respondenten getoond. De producten met een actieve stem werden beter herinnerd dan de producten met een passieve stem.

Uiteindelijk wil je dat de boodschap motiverend is, helder overkomt en makkelijk te begrijpen is. Je kunt hiervoor met passief en actieve teksten een mooi spel van maken.

Beïnvloeding op strategisch, tactisch en praktisch niveau

Beïnvloeding op strategisch, tactisch en praktisch niveau

September 6th, 2017 Posted by Acceptatie, Attentie, beïnvloeding, Bericht, Bewegende media, Emotie, Informatie, Invloed, Overtuigingstechnieken, Praktisch, Stilstaande media, Strategisch, Tactisch, Weerstand, Zichtbaarheid 0 thoughts on “Beïnvloeding op strategisch, tactisch en praktisch niveau”

Als ik een voorbeeld moet noemen over beïnvloeding wat Visitor First doet, neem ik meestal een van de principes die door Robert Cialdini zijn uitgelegd. Dit is voor veel mensen een eyeopener geweest, en zijn boek Beïnvloeding op strategisch, tactisch en praktisch niveauInvloed (Eerste druk 1984) is een klassieker binnen de marketingwereld.

Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat met deze 7 profielen, wederkerigheid, consistentie en commitment, sociale bewijskracht, sympathie, autoriteit, schaarste, groepering , de matrix van beïnvloeding uitputtend is. Er zijn nog honderden andere elementen die van invloed zijn op de werking van een marketinginstrument, zowel op strategisch niveau, tactische uitwerking als in de praktische uitvoering er van.

Ik ga in de komende maanden op uitleggen welke beïnvloeding de ongeveer 200 elementen hebben die wetenschappelijk onderbouwd zijn en invloed hebben op adverteren, marketing en online marketing.

Bronnen

De bronnen hiervoor zijn divers, maar de verwijzingen naar de onderzoeken zijn op aanvraag te ontvangen.
Uiteraard komen de zes overtuigingsprincipes van Cialdini aan bod. In zijn laatste boek Pre-suation voegt Cialdini verleidingstechniek nummer zeven toe. Wij hebben nog twee andere technieken hieraan toe te voegen. Verdere interessante bronnen zijn Persuasive advertising van J. Armstrong en Digitaal Verleiden van M. Kaptein.

Hoe is de blog opgebouwd en wat kun je verwachten.

Per blog behandel ik een onderzochte persuatieve methode, te beginnen met Sex sells.
We gaan niet te diep in op de onderzochte methoden en technieken van de onderzoeken, maar we verwijzen alleen naar het resultaat.
De principes van beïnvloeding voor adverteren en marketing zijn onder te verdelen in strategisch, tactisch en praktisch.

De strategische principes:

  • Informatie
  • Invloed
  • Emotie
  • Zichtbaarheid

Tactische hoofdstukken:

  • Weerstand
  • Acceptatie
  • Bericht
  • Attentie

De praktische toepassingen gaan over:

  • Bewegende media
  • Stilstaande media

 

De volgende praktische beïnvloeding

Je kunt je uiteraard abonneren via email, social media of RRS voor een dagelijkse update over beïnvloeding via marketing. Komende maandag is de eerste blog: Sex sells (NOT) Over de veelgehoorde misvatting dat seks verkoopt.

 

   

© Copyright Visitor First 2020.
Visitor First - Next level marketing.
All rights reserved.

Contact Us

[email protected]
Moermanskweg 2 -18
9723HM, Groningen
The Netherlands
+31 06-34083814

Our Company