Posts in Handleiding

grafiek Hoe kies je het beste marketingbureau?

Hoe kies je het beste marketingbureau?

August 30th, 2017 Posted by Handleiding, Praktisch, Strategisch, Tactisch 0 thoughts on “Hoe kies je het beste marketingbureau?”

In de afgelopen jaren van de groei van online marketing en de tsunami van nieuwe webshops en websites zijn ook de marketingbureaus in Nederland als paddenstoelen uit de grond geschoten (8000 nieuwe bureaus in 10 jaar tijd, in totaal nu 28000 in heel Nederland). Met diverse specialismen en elk zich richtend op een andere doelgroep, zie je bijna door de bomen het bos niet meer. Maar door deze nieuwe markt zou je bijna vergeten dat er ook nog marketeers zijn die zich met meer dan internet bezig houden.

Hoe selecteer je dan het beste jongetje van de klas? Hoe zie je dat het beste marketingbureau boven de rest uitsteekt en dus ook met een gerust hart jouw posters kunt laten ontwerpen, of je website kan maken?

 

grafiek Hoe kies je het beste marketingbureau?

Op basis van de ervaringen van experts van grote bedrijven is een lijst opgesteld van 11 punten die in meer of mindere mate van invloed zijn op de resultaten van je bureau.

De punten zijn van alle tijden, maar de invloeden zijn verschillend, bepaald door je doel. Opgesteld in volgorde van belangrijkheid

 

1. Creativiteit

Het gebruik van creativiteit is uiteraard bij marketing van groot belang, maar zorg dat je inzicht krijgt in het creatieve proces. Welke procedures gebruiken ze, hoe zorgen ze dat de creativiteit vorm krijgt? Brainstormen bijvoorbeeld kan betekenen dat ze op gele notes alle willekeurige ideeën verzamelen, of dat ze brainstormen met gestructureerde sessies. De procedures en technieken die de creativiteit vastleggen, zullen ook bepalend zijn voor de uitkomst.

 

2. Capaciteiten van het team

Wat zijn de capaciteiten van de mensen die aan je project gaan werken? Passen deze bij je organisatie en doelen? Zijn er geen conflicterende ideeën? Heeft het bureau een lijst met klanten die ze hebben gehad, waarbij naast succesverhalen ook de falende projecten in zijn uitgewerkt?

 

3. Doelen

Heeft het bureau de focus op jouw primaire doelen? Weten ze hoe ze marketing op kunnen zetten om zo effectief mogelijk te zijn, om zo deze doelen te behalen? Wat zijn meetbare uitkomsten en wat is de succesverwachting van elk van de uitkomsten? Kunnen ze vooraf een garantie geven op deze successen? Kan je marketingbureau je vooraf een goede ROI* (of ROAS*) berekening geven? Is de beloning gerelateerd aan de ROI of ROAS van je marketinguiting?

 

4. Planning

Een bureau zou moeten weten hoe ze effectief een campagne moeten plannen. Komen ze met een tijdlijn voor de ontwikkeling van een campagne, of een exacte planning van het verwachte resultaat? Bieden ze alternatieve strategieën? Hebben ze een rampenplan, voor het geval het helemaal misgaat?

We weten dat er veel afhangt van een planning en je succes kunt hebben of faalt door planning. De planning verbetert ook de prestatie van een bureau. Is het bureau bewust van de waarde van onderzoek hiernaar en van de procedures voor een juiste planning?

 

5. Doelgroepenonderzoek

Als er meer informatie nodig is over de doelgroep, weet het bureau dan hoe ze een dergelijk onderzoek moeten ontwerpen en uitvoeren? En kunnen ze dan de uitkomsten correct interpreteren en effectief vertalen naar de marketinguiting? Weten ze hoe ze onderzoeksvragen moeten opstellen en zijn ze bekend met de methoden en technieken van onderzoek? Je kunt ze naar eerdere onderzoeken vragen. Zijn ze bekend met heuristiek of eerdere onderzoeken op dit gebied? Als je een van hun onderzoeken onder ogen kunt krijgen, kun je deze altijd door een student op validiteit laten onderzoeken.

 

6. Verleidings- en overtuigingstechnieken

Het is voor veel bureaus een onderschat middel, of er wordt gekeken naar bewezen concepten bij andere projecten. Is je bureau op de hoogte van hoe ze mensen moeten overtuigen via jouw marktingopdracht? En hoe implementeren ze deze technieken, zodat ze het meest optimaal ingezet worden? Hebben ze goede redenen om geen gebruik te maken van deze technieken?

 

7. Alternatieve versies

Komt je bureau met alternatieve versies? Hoeveel alternatieven bieden ze aan? Bieden ze alternatieven aan op strategisch niveau? Of bieden ze alternatieven op de uitvoering? Kunnen ze een indicatie geven welk alternatief volgens hen het beste gaat scoren?

 

8. Mediakanalen alternatieven

Zijn er andere middelen of kanalen aangeboden? Is er iets wat je zelf over het hoofd hebt gezien, of zijn er kanalen die het bureau belangrijker vind? Kunnen ze aangeven waarom deze kanalen belangrijker zijn en wat de meerwaarde is?

 

9. Content en copij test

Hoe worden de onderdelen van de marketingopdracht gevuld? Hoe wordt dit getest? Zit er voldoende cohesie tussen de teksten en afbeeldingen? Welke procedures heeft het bureau om de content te testen voordat het ingezet wordt? Weten ze welke waarde deze heeft en hebben ze alternatieven om te vergelijken?

 

10. Media test

Wat is het budget wat het bureau adviseert? Is dit budget reëel, of schept het hoge of lage verwachtingen? Hoe kunnen ze aantonen dat ze de geadviseerde media of methode het meest effectief is? Is het advies volgens een procedure uitgevoerd? Is de media gericht op je doelen? Kun je een berekening per media van de ROI of ROAS krijgen?

 

11. Smaak/juridisch/ethisch

Welke procedures heeft het bureau om problemen te voorkomen? Zowel met jou als opdrachtgever, maar ook eventueel als resultaat na uitvoering. Wat doen ze als blijkt dat ze door de marketinguiting mensen tegen het zere been schoppen, boycotten van je bedrijf/producten opleveren of zelfs rechtszaken? Hebben ze een ethische code die de medewerkers moeten onderteken voor elke opdracht? Worden de opleveringen eerst intern juridisch beoordeeld?

 

Hoe kies je nu uiteindelijk het beste marketingbureau?

Blijf jezelf vragen stellen en uitdagen om de beste partij te vinden waar je mee in zee kunt gaan. Vraag bij meerdere partijen wat ze voor je kunnen doen en leg deze volgens bovenstaande regels naast elkaar. Uiteraard is voor de ene opdracht de ene partij interessant, waar voor een andere klus een andere het beste marketingbureau blijkt te zijn.

 

* ROI: Return on Investment
* ROAS: Return on Advertising Spend

   

© Copyright Visitor First 2020.
Visitor First - Next level marketing.
All rights reserved.

Contact Us

[email protected]
Moermanskweg 2 -18
9723HM, Groningen
The Netherlands
+31 06-34083814

Our Company